Adam Mickiewicz


Copyright © 2011 by WAM  ·  All Rights reserved  ·  E-Mail: sklad@marszalek.com.pl
WAM
 Designed by marszalek.com.pl
Fundacja
Wspierania
Współpracy
Międzynarodowej
imienia
Profesora
Czesława
Mojsiewicza
„Co dzień przestrzegam, jak młódź cierpi na tem, że nie ma szkół uczących żyć z ludźmi i światem"
STARSZE
AKTUALNOŚCI
Aktualizowano: 26 kwietnia 2016 r.
Licznik odwiedzin: 37198
IV MIĘDZYNARODOWA KONFERENCJA NAUKOWA PT. „ADMINISTRACJA PUBLICZNA.
BEZPIECZEŃSTWO PAŃSTWA
W KONTEKŚCIE
BEZPIECZEŃSTWA
MIĘDZYNARODOWEGO


Więcej...
Napisali o nas
Żółta rzeka innowacji
(strona 4)
III Międzynarodowy
Kongres Azjatycki
Coraz szybszego tempa nabierają prace nad przygotowaniami do III Kongresu Azjatyckiego, zaplanowanego na 18-20 V 2016 roku. Dla wszystkich zainteresowanych informacje o postępach przygotowań, jego organizatorach oraz zasadach uczestnictwa będą stopniowo umieszczane na stronie www.kongresazja.pl. Zapraszamy do jej śledzenia, a chętnych do wzięcia udziału prosimy o wypełnienie formularza zgłoszeniowego. Ewentualne pytania należy kierować drogą mailową do sekretarza kongresu Karoliny Targus (karolina@marszalek.com.pl).
BANGLADESZ NA KONGRESIE AZJATYCKIM
26.04.2016

Dnia 8 kwietnia br. w Ambasadzie Ludowej Republiki Bangladeszu w Warszawie odbyło się spotkanie JE Mahfuzura Rahmana, Ambasadora Bangladeszu w Polsce, z Karoliną Targus, sekretarz III Międzynarodowego Kongresu Azjatyckiego. Pan Ambasador potwierdził swoją obecność na Kongresie oraz aktywny udział w jego obradach plenarnych, które odbędą się w toruńskim Dworze Artusa 19 maja 2016 roku. Dzięki Panu Ambasadorowi uczestnicy Kongresu będą mogli obejrzeć film produkcji bangladeskiej podczas minifestiwalu filmów azjatyckich w Centrum Sztuki Współczesnej „Znaki Czasu”. Ambasada Ludowej Republiki Bangladeszu dostarczy również wszystkim prelegentom materiały prezentujące historię, współczesność oraz kulturę Bangladeszu.
Profesor Ilyin członkiem rady naukowej
5.06.2015 r.

Z pewnym opóźnieniem, ale w bardzo miłej atmosferze w siedzibie
Wydawnictwa Adam Marszałek odbyła się uroczystość wręczenia aktu
powołania na członka Rady Naukowej półrocznika „Nowa Polityka
Wschodnia” wybitnemu rosyjskiemu politologowi prof. dr. Mikhailowi
Ilyinowi, wiceprezesowi IPSA dla obszaru Rosji, Azji Centralnej i
Południowej oraz Bliskiego Wschodu. Oprócz wręczającego nominację
prezesa dr. Adama Marszałka w uroczystości uczestniczyli także
profesorowie Radosław Grabowski i Roman Bäcker oraz ambasador
Przemysław Marzec.
Polsko-kazachskie seminarium w Senacie RP
17.06.2015 r.

Dnia 16 czerwca w Senacie RP odbyło się polsko-kazachskie seminarium
poświęcone deportacji Polaków do Kazachstanu w okresie stalinizmu oraz
relacjom państwa kazachskiego z krajami europejskimi w średniowieczu.
Wzięli w nim udział m.in.: wicedyrektor Departamentu Wschodniego MSZ
Zdzisław Raczyński, przewodniczący Komisji Ustawodawczej,
wiceprzewodniczący Kazachstańsko-Polskiej Grupy Parlamentarnej dr Piotr
B. Zientarski, ambasador Kazachstanu w Polsce JE Yerik Utembayev,
prof. Andrzej Bisztyga, prezes Towarzystwa Azji i Pacyfiku dr Adam
Marszałek oraz prof. Marek Chmaj. W dyskusji głos zabrali również były
ambasador Polski w Kazachstanie dr Władysław Sokołowski oraz prof.
Andrzej Wierzbicki z Uniwersytetu Warszawskiego. Głównym prelegentem
był wybitny kazachski uczony prof. Burkitbay Ayagan, który w swoim
wystąpieniu najwięcej uwagi poświęcił losom Polaków deportowanych do
Kazachstanu.
Pamiętają o Profesorze
21.06.2015 r.

W letniej rezydencji pani Emilii Mojsiewicz odbyło się doroczne spotkanie
poświęcone pamięci Jej małżonka profesora Czesława Mojsiewicza. W
spotkaniu uczestniczyli m.in. profesorowie: Teresa Łoś-Nowak, Alicja
Stępień-Kuczyńska, Joanna Marszałek-Kawa, Andrzej Chodubski,
Andrzej Stelmach oraz dr Natasza Lubik-Reczek, dr Rafał Reczek, dr
Daniel Kawa, dr Adam Marszałek, płk Stanisław Tomaszkiewicz z
małżonką Teresą, Bronia Przybyłowicz, Danuta Mojsiewicz - kuzynka
Profesora oraz Jolanta Michalak. Młodzież reprezentowali: Zuzanna i
Marianna Kawa, Olek Kuczyński i Paulina Białkowska.
Atrakcją spotkania była przygotowana przez Emilię Mojsiewicz prezentacja
filmu relacjonującego Jubileusz siedemdziesięciolecia Profesora w 1994
roku. Wielu uczestników spotkania cieszyło się ze swego widoku sprzed 20
lat.
Sekretarz ZG PTNP
dr hab. Teresa Astramowicz-Leyk
Konkurs PTNP
12.10.2015 r.

Konkurs ZG Polskiego Towarzystwa Nauk Politycznych na najlepszą pracę
doktorską obronioną w 2014 r. został rozstrzygnięty.
W tej edycji prace oceniało trzech profesorów z różnych ośrodków
akademickich.
Konkurs wygrał dr Adam Kirpsza. Tytuł pracy: Procesy podejmowania
decyzji w UE z perspektywy konstruktywistycznego programu badawczego.
Promotorem pracy był prof. dr hab. Janusz Węc. Nagrodą w konkursie jest
jak co roku bezpłatne wydanie pracy w Wydawnictwie Adam Marszałek.
ZG PTNP z uwagi na wysoki poziom ocenianych prac przyznał także dwa
wyróżnienia, które otrzymali: dr Michał Wallner za pracę pt. System
rządów Irlandii a zasada podziału władzy (promotor: prof. dr hab. Marek
Żmigrodz-ki) i Iwona Reichardt za pracę Wykorzystanie badań
ewaluacyjnych w procesach podejmowania decyzji politycznych. Promotorem
tej pracy była prof. dr hab. Barbara Krauz-Mozer.
Święto narodowe Chin
6.10.2015 r.

W dniu 29 września JE Ambasador Xu Jian wydał z okazji 66. rocznicy istnienia Chińskiej Republiki Ludowej uroczysty bankiet. W swym wystąpieniu podkreślił dobry stan stosunków polsko-chińskich. Wśród gości byli m.in.: dyrektor Studium Europy Wschodniej Uniwersytetu Warszawskiego Jan Malicki, JE Ambasador Kazachstanu w Polsce Yerik Utembayev, prezes Marszałek Publishing Group Adam Marszałek oraz wybitny dyplomata Jan Wojciech Piekarski.
W spotkaniu udział wzięli m.in.: prof. Uniwersytetu Warszawskiego Tadeusz Bodio, dyrektor Departamentu Azji i Pacyfiku MSZ Beata Stoczyńska, rektor Toruńskiej Szkoły Wyższej dr Jan Parys oraz dr Elżbieta Potocka.
Profesor Saidov w Wydawnictwie
7.10.2015 r.

Na zaproszenie prezes Wydawnictwa Adam Marszałek prof. Joanny
Marszałek-Kawy 2 października z wizytą w Toruniu przebywał wybitny
uzbecki uczony prof. Akmal Saidov - dyrektor Instytutu ds. Praw Człowieka
Republiki Uzbekistanu. Dyrektorowi Saidovowi towarzyszył JE Ikrom
Nazarov - ambasador Uzbekistanu w Polsce. W wyniku przeprowadzonych
rozmów, w których uczestniczyli ceniony znawca Azji Centralnej prof.
Tadeusz Bodio z Uniwersytetu Warszawskiego oraz redaktor naczelna
Wydawnictwa Adam Marszałek Justyna Brylewska, uzgodniono zasady
współpracy w zakresie wspólnie wydawanych w Polsce i Uzbekistanie
książek naukowych, poetyckich oraz literatury dziecięcej. Ustalono także
kwestie dotyczące współpracy przy edycji czasopism naukowych.
Nowi partnerzy w Gruzji
5.11.2015 r.

W końcu października 2015 roku na Uniwersytecie Grigol Robakidze w Tbilisi
odbyło się spotkanie prof. Joanny Marszałek-Kawy i dr Joanny
Piechowiak-Lamparskiej z rektorem prof. Marmuką Tavkhelidze i prof.
Nino Kemertelidze, odpowiedzialną za współpracę międzynarodową.
Tematem rozmów była przyszła współpraca dotycząca publikacji w
wydawanych przez nasze Wydawnictwo czasopismach naukowych i
uczestnictwo w radach naukowych tych periodyków.
Gospodarczy medal dla Prezesa
13.11.2015 r.

W jednym z ostatnich dni swego urzędowania wiceprezes Rady Ministrów i
minister gospodarki Janusz Piechociński w obecności dyrektor
Departamentu Promocji i Współpracy Dwustronnej Ministerstwa Gospodarki
Elżbiety Bodio wręczył prezesowi Adamowi Marszałkowi medal „Za
Zasługi dla Rozwoju Gospodarczego Rzeczypospolitej Polskiej”. Gratulując
wyróżnienia, premier Piechociński podkreślił, że sukcesy osiągane przez
Marszałek Publishing Group są zasługą jego twórcy i szefa, który poprzez
konsekwencję i podejmowanie odważnych decyzji zdobył zaufanie
zagranicznych partnerów. Uczestnicząca w spotkaniu dyrektor Elżbieta Bodio
wskazała na skuteczne nawiązywanie kontaktów przez Prezesa z krajami
Azji Centralnej, takimi jak: Azerbejdżan, Kirgistan, Kazachstan oraz
Uzbekistan.
Spotkanie w ambasadzie KRLD
18.12.2015 r.

W ambasadzie Korei Północnej w drugiej połowie grudnia br. doszło do
spotkania Prezesa Marszałek Publishing Group dr. Adama Marszałka z
zastępcą ambasadora KRLD w Polsce Kim Ju Dokiem. W trakcie jego
trwania obaj panowie omówili możliwości współpracy wydawniczej
Marszałek Publishing Group z czołowymi wydawnictwami
północnokoreańskimi. Radca Kim Ju Dok przekazał również życzenia
noworoczne dla Prezesa oraz wszystkich wydawnictw skupionych wokół
MPG.
O Indiach na Kongresie
14.01.2016 r.

W siedzibie Towarzystwa Azji i Pacyfiku odbyło się spotkanie kierownik
naukowej III Międzynarodowego Kongresu Azjatyckiego prof. Joanny
Marszałek-Kawy oraz sekretarz Kongresu Karoliny Targus z dr Dorotą
Kamińską-Jones z Wydziału Sztuk Pięknych Uniwersytetu Mikołaja
Kopernika w Toruniu, wybitną znawczynią kultury Indii.
Decyzją prof. Joanny Marszałek-Kawy dr Dorota Kamińska-Jones podejmie
się opieki nad naukową częścią Kongresu poświęconą przeszłości i
współczesności Indii. Kultura tego kraju wzbudza powszechne
zainteresowanie w Europie i na świecie, czego przejawem jest chociażby
coraz większa liczba zgłoszeń na Kongres referatów poświęconych tej
problematyce.
Z ambasadorem Babaevem o Kongresie
20.01.2016 r.

W dniu 19 stycznia w Ambasadzie Republiki Uzbekistanu w Polsce odbyło się spotkanie JE Bakhroma Babaeva z prezesem Towarzystwa Azji i Pacyfiku dr. Adamem Marszałkiem. Spotkanie było poświęcone przygotowaniom do III Międzynarodowego Kongresu Azjatyckiego, którego gościem honorowym będzie Uzbekistan. Pan Ambasador, Pan Prezes oraz sekretarz Kongresu Karolina Targus omówili harmonogram imprez towarzyszących. W pierwszym dniu Kongresu Jego Ekscelencja wyda uroczystą kolację, w czasie której uzbeccy kucharze będą serwować tradycyjne dania tamtejszej kuchni. Spotkanie to uświetni występ artystów prezentujących uzbeckie tańce i zwyczaje narodowe.
Z ambasadorem Iwaszkiewiczem o Kongresie
19.02.2016 r.

W połowie lutego br. ambasador RP w Uzbekistanie i Tadżykistanie Piotr Iwaszkiewicz spotkał się z prezes Wydawnictwa Adam Marszałek prof. Joanną Marszałek-Kawą, która poinformowała go o przebiegu przygotowań do III Międzynarodowego Kongresu Azjatyckiego. Pan Ambasador wyraził zadowolenie z faktu, że gościem honorowym Kongresu będzie Uzbekistan. Pani Prezes, pełniąca jednocześnie funkcję kierownika naukowego Kongresu, przekazała Panu Ambasadorowi zaproszenie do udziału w tym ważnym wydarzeniu.
Uzbeccy artyści na Kongresie Azjatyckim
21.03.2016

W dniu 16 marca br. prezes Towarzystwa Azji i Pacyfiku dr Adam Marszałek spotkał się z ambasadorem Republiki Uzbekistanu w Polsce Bakhromem Babaevem. Tematem rozmowy była ocena stanu przygotowań do III Międzynarodowego Kongresu Azjatyckiego, którego gościem honorowym będzie w tym roku Uzbekistan. Ambasador Babaev zadeklarował udział Ambasady w przygotowaniu programu kulturalnego, w ramach którego zostaną wyświetlone dwa filmy, wystąpią artyści ludowi, a także zostanie zaprezentowana kuchnia Uzbekistanu.